Find den titel, du søger, i BACKLIST og klik herfra videre til de enkelte præsentationssider. Under BACKLIST ligger også en liste over forlagets udsolgte titler.  

Vigtig oplysning til boghandlere, studerende m.v.

Da DBK har købt og overtaget NBC, er forlagets titler i øjeblikket - netop ved semesterstart, meget fikst! - under såvel fysisk som digital-logistisk flytning. Det er en proces, der både er slet planlagt og dårligt gennemført, og derfor skal man i øjeblikket regne med, at alle vore kurante titler - se BACKLIST her på hjemmesiden - kun kan ekspederes/leveres med en vis forsinkelse. INGEN af disse titler er udsolgt, men muligvis strandet et sted i DBKs flyttecirkus.
VÆBN JER MED TÅLMODIGHED - der skulle kunne optages ordrer; når vi ikke er sikre herpå, skyldes det, at DBK heller ikke informerer os som forlag/leverandør. 

                                            Med venlig hilsen DET lille FORLAG
NYHED 2016                                                                       ATTER PÅ LAGER
DEGENERATION - en idé og dens historie                   Platons 'Symposion' i Niels Henningsens oversættelse.
Adresse: Hiort Lorenzens Gade 2 € 2200 København N € 35359078 (fastnet).
e-mail:
thielst.dlf@gmail.com . NB! Hurtige svar på forespørgsler kun via telefon.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel