1800-tallet

G. W. F. Hegel: Retsfilosofi (1821/33)

Søren Kierkegaard: Forførerens dagbog (1843)
Søren Kierkegaard: Frygt og bæven (1843)
Søren Kierkegaard: Sygdommen til døden (1849)

K. Marx & F. Engels: Det kommunistiske manifest. Den tyske ideologi (1849/1845)

John Stuart Mill: Utilitarisme (1861)

Friedrich Nietzsche: Menneskeligt, alt for menneskeligt (1878)
Friedrich Nietzsche: Den muntre videnskab (1882)
Friedrich Nietzsche: Således talte Zarathustra (1883-85)
Friedrich Nietzsche: Hinsides godt og ondt (1886)
Friedrich Nietzsche: Moralens oprindelse (1887)
Friedrich Nietzsche: Tilfældet Wagner (1888)
Friedrich Nietzsche: Afgudernes tusmørke (1888)
Friedrich Nietzsche: Antikrist (1888)
Friedrich Nietzsche: Ecce Homo (1888)
Peter Thielst: Nietzsches filosofi

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel