Friedrich Nietzsche
Antikrist
Oversat og udgivet af Peter Thielst
Appendiks med Nietzsches breve til G. Brandes
2005
112 sider
kr. 170,00 i.m.
FN6
Oversat fra tysk efter 'Der Antichrist' i Colli & Montinaris udgave (Kritische Studienausgabe, bd. 6, 1888), der for første gang medtager den afsluttende 'Lov mod kristendommen' som integreret del af værket (og retter andre fejl fra tidligere udgaver. Som appendiks følger et udvalg af de breve, Nietzsche skrev til Georg Brandes april 1888-januar 1889, dvs. før, under og efter arbejdet med 'Antikrist'.
'Antikrist' består af materiale, Nietzsche havde tiltænkt et større projekt ('Omvurdering af alle værdier'), men i september 1888 opgiver og supplerer med nyskrevne tekstforløb i samme ånd. Den 30. september blev det sidste punktum sat, men værket udkom - pga. Nietzsches sammenbrud i januar 1889 og sikkert også pga. det kontroversielle indhold - først i 1895, og da i en noget retoucheret udgave. Nietzsche bedriver dog ikke religionskritik i den gamle stil (jf. Feuerbach, Marx og Freud): kristendommen er ikke så meget et problem, fordi den er usand, et bedrageri osv., men fordi den er usund! Den lider af og hviler på sygelige instinkter: en unatur, der ikke vil livet og lysten, men døden, frelsen og lidelsen. Derfor er Nietzsche i sin 'Forbandelse over kristendommen' (undertitlen) ikke optaget af at afsløre bluffnumre, men af at vise, hvordan kristendommen opstod, hvilke morbide kræfter der bragte den til verden og orkestrerer dens ideologi, magtregime osv.  Det er en dissektionsøvelse, vi er vidne til: den allerede døde Gud og hans vældige organisation er under den skarpe og funklende skalpel, hvis lære også er, hvad vi - den europæiske civilisation - fik sat over styr med kristendommen, og hvilke dårligedomme vi fik i stedet. Antikken blev trampet ned, og renæssancens nysyn blev ædt op af reformationen - vi har med andre ord sovet gevaldigt i timen og ladet de dummeste og mest livsfornægtende ideer drive os rundt i manegen. Nu må den galskab høre op! Nu må vi træde i eksistens og blive os selv - deraf den afsluttende 'Lov mod kristendommen', der i kort form vil afvikle og afslutte en lang og uhyrlig misforståelse. - 'Antikrist' er kritisk analyse af den mest skarpe karakter, sprogligt gnistrende, ja til tider meget morsom. Peter Thielst, der har nyoversat teksten og forsynet den med grundige noter, har også leveret indledningen og i et appendiks arrangeret en række af de breve, Nietzsche skrev til Brandes, da denne var godt i gang med at 'opdage' Nietzsche og gøre ham kendt i de toneangivende kredse - bevægende og muntre indblik i et venskab og en proces, der snart gik helt i stå. Efter 'Antikrist' fik Nietzsche kun skrevet Ecce Homo.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel