Forfatterskab
 A = Værker
B = Udgivelser: redaktion, indledning, noter m.v.
C = Forord
D = Bidrag til andre værker
E = Artikler i videnskabelige tidsskrifter
F = Andre artikler
G = Kronikker og anmeldelser
H = Oversættelser
I = Idéhistoriske arbejder
A. Værker
Driftens fortolkninger, Berlingske Forlag 1977
Den kønspolitiske tænkning, Gyldendal 1978, svensk udg. 1980
Søren og Regine, Gyldendal 1980
Psykoanalyse og psykoterapi, Gyldendal 1984
Kierkegaards filosofi - en indføring. Hans Reitzels Forlag 1985, 3. udg. DET lille FORLAG 1999
Latterens lyst, Tiderne Skifter 1988, 3. udg. Det onde & Latterens lyst, DET lille FORLAG 2001
Drømmens veje, Gyldendal 1988
Narkissos og Ekko, Hans Reitzels Forlag 1989
Alice Miller, Hans Reitzels Forlag 1989
Kønnet, kroppen og selvet, Gyldendal 1990
Selvpsykologi, Gyldendal 1991, 2. udg. Kohuts selvpsykologi, DET lille FORLAG 1998
Den europæiske krop, Dansklærerforeningen 1992
Det onde, Gyldendal 1993, 2. udg. Det onde & Latterens lyst, DET lille FORLAG 2001
Livet forstås baglæns, men må leves forlæns, Gyldendal 1994, 2. udg. DET lille FORLAG 2004, 3. udg. Gyldendal 2012; svensk og norsk udg. 1995, finsk og hollandsk/flamsk udg. 1999.
Det gode. Etik & moral. DET lille FORLAG 1995, 2. udg. 1997, 3. udg. 2006
Man bør tvivle om alt – og tro på meget, Gyldendal 1996, 2. udg. DET lille FORLAG 2002, 3. udg. 2006
Jeg er ikke noget menneske – jeg er dynamit!, Gyldendal 1997, norsk udg. 1998
5 danske filosoffer fra det 19. århundrede, DET lille FORLAG 1998
Det skønne, DET lille FORLAG 1998, 2. udg. Det sande, det gode og det skønne, 2001
Det sande, DET lille FORLAG 1999, 2. udg. Det sande, det gode og det skønne, 2001
Nietzsches filosofi, DET lille FORLAG 1999. 2. rev. udg. 2013
Kødets lyst – tankens list, Tiderne Skifter 2000
Den bedste af alle verdener, Tiderne Skifter 2001
Den kløvede eros, Tiderne Skifter 2002
Livets mening. Eller blot lidt sammenhæng og perspektiv, DET lille FORLAG 2003
Kierkegaard in Golden Age Copenhagen, DET lille FORLAG 2004
At realisere sig selv. DET lille FORLAG 2005
Kroppens idéhistorie. DET lille FORLAG 2008
Sexualitetens idéhistorie. DET lille FORLAG 2011
Ordbrok over den danske zpuk. DET lille FORLAG 2011
Kierkegaard i Grækenland. DET lille FORLAG 2013
Nietzsche møder onaniens spøgelse. DET lille FORLAG 2013
Degeneration - en idé og dens historie. DET lille FORLAG 2016
Som et æble der triller. DET lille FORLAG 2017
Kræv det umulige. Ideerne op til '68', DET lille FORLAG 2019.
B. Udgivelser: redaktion, indledning, noter m.v.
Georg Brandes 1870-1890 – et udvalg, Gyldendal 1978
Introduktion til psykoanalysen. Nogle Freud-tekster, Hans Reitzel 1978, 2. udg. 1981
Leif Petersen: Filejsens drøm, Gyldendal 1979
Retninger indenfor psykoanalysen. Freuds efterfølgere, Hans Reitzel 1980
Kritikken af psykoanalysen. Fra Herbert Marcuse til Juliet Mitchell og AAO, Hans Reitzel 1980
Eksistentialisme, Hans Reitzel  1980
Kønsrolleideer. Fra Platon til Simone de Beauvoir, Hans Reitzel 1981
Krop og sjæl. Portræt af den europæiske splittelse, Hans Reitzel 1982
Sport og mandfolk. Fællesskab og konkurrence, Fremad 1983
Narcissisme. Selvfølelse eller selvtab?, Hans Reitzel 1983 (s.m. B. Møhl)
Livet mellem spejlene, Dansklærerforeningen 1986
Psykologi – en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag 1990 (s.m. S. Lunn og N. Rosenberg)
Museum midt på dagen, Hans Reitzels Forlag 1991 (s.m. J. Rosdahl)
Søren Kierkegaard: Vekseldriften, Hans Reitzels Forlag 1992
Poul Martin Møller: Strøtanker og andre filosofiske tekster, DET lille FORLAG 1994
Lykkens dør går udad. Søren Kierkegaard-tekster på nudansk, Gyldendal 1995
K. Marx & F. Engels: Det kommunistiske manifest. Den tyske ideologi, DET lille FORLAG 2004
Friedrich Nietzsche: Antikrist, DET lille FORLAG 2005
Søren Kierkegaard: Mit forhold til hende. DET lille FORLAG 2006
Søren Kierkegaard: Forførerens dagbog. DET lille FORLAG 2007
Søren Kierkegaard: Frygt og bæven. DET lille FORLAG 2009
Søren Kierkegaard: Sygdommen til døden. DET lille FORLAG 2011.
Friedrich Nietzsche: Tilfældet Wagner. DET lille FORLAG 2011.
Friedrich Nietzsche: Afgudernes tusmørke. DET lille FORLAG 2013.


C. Forord
Barbro Lennér-Axelson: Kærlighed, Hans Reitzel 1980
Søren Kierkegaard: ’Skyldig?’-’Ikke-Skyldig?’, Gyldendal 1980
Peter Sloterdijk: Kritik af den kyniske fornuft, Hans Reitzels Forlag 1989 (s.m. S. Damkjær)
Sigmund Freud: Leonardo, Hans Reitzels Forlag 1990
Einstein, Freud & Bohr: Tre breve om krigen og freden, Hans Reitzels Forlag 1991
Søren Kierkegaard: Forførerens dagbog, DET lille FORLAG 1996
Alfred J. Ayer: Sprog, sandhed og logik, DET lille FORLAG 1997
Søren Kierkegaard: Gentagelsen, DET lille FORLAG 1997 (+ efterskrift)
Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. Emigrantlitteraturen, DET lille FORLAG 1999 (efterskrift)
Heinz Kohut: Analysen af selvet, DET lille FORLAG 2000
Otto Rank: Fødselstraumet, DET lille FORLAG 2002
Sándor Ferenczi: Udkast til en genitalteori, DET lille FORLAG 2003


D. Bidrag til andre værker
’Leif Petersen’ + ’Peter Ronild’, T. Brostrøm & M. Winge (ed.): Danske digtere i det 20. århundrede, bd. 4 hhv. 5, Gad 1982
’Peter Kemp’, Dansk Biografisk Leksikon, bd. 16, Gyldendal 1984
’Narcissisme’, B. Rahbek: Med sjælen i centrum, Hans Reitzels Forlag 1988
’Psykologiens idéhistorie’ + ’Drøm og kreativitet’, S. Lunn, N. Rosenberg & P. Thielst (ed.): Psykologi – en grundbog til et fag, Hans Reitzels Forlag 1990
’Hvor der var jeg skal der være mig’, W. Thrysøe & O. F. Kirkeby (ed.): Krop, intuition og bevidsthed, Tiderne Skifter 1992
’Køn og krop fanget i magt og ideologi’, A. M. Nielsen m.fl. (ed.): Køn i forandring, Forlaget Hyldespjæt 1993
’Ordene i tornysteret’ (kronik Pol. 5.1.93), S. Rasmussen (ed.): Oversættelser, Dansklærerforeningen 1995 + Aa. Jørgensen (ed.): Dansk til eksamen, Dansklærerforeningen 1996
’Den kløvede eros’, J. Hermann (ed.): Jeg gifter mig kun én gang, Modtryk 1996
’Narkissos’, ’Anton Hannibal Olsen’, ’Onan’ + ’Zarathustra’, J. Stegelmann, O. Knudsen & S. Andersen (ed.): Aschehougs Biografiske Leksikon, Aschehoug 1998
’Også den moralske jord er rund’, J. Møllehave (ed.): Mening, indsigt og medfølelse, PsykiatriFondens Forlag 1999
’Kierkegaard, Søren Aabye’ + ’Nietzsche, Friedrich Wilhelm’, Forlaget Solidaritets CD-rom og internet-leksikon 2000.
’Den tavse støj af sex’, M. Krog-Meyer (ed.): Patter, pik og penge, Rosinante 2002
'Utopier og civilisationskritik', Mogens Hansen (ed.): Almen studieforberedelse, Gyldendal 2005
'En køn lyst', Sode Funch, Jacobsen & la Cour (ed.): Livstemaer i eksistenspsykologisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2006
'Det ubevidste', Andkjær Olsen, Braad Thomsen & Petersen (ed.): Fokus på Freud, Hans Reitzels Forlag 2006
'Har du penge, så kan du få...', Birgitte Graakjær Hjort (ed.): Købt eller solgt. Om prostitution og trafficking, Klim 2008
Kapitlerne 'Immanuel Kant: Pligter du ikke kan afslå' og 'G.W.F. Hegel: Anderkendelse og verdensånd', Mogens Hansen (ed.): 50 samfundstænkere, Gyldendal 2009.
Kapitlet 'Kroppen vævet ind i tidens ideer', Lund, Bjørnlund & Sjöberg (ed.): Basisbog i fysioterapi, Munksgaard Danmark 2010.
Kapitlet 'Hverdagen. Folkelige kvarterer på tværs af byen' + 'Bonustekst. En by ved vandet', Athen-bindet i Vide Verden-serien, Aarhus Universitetsforlag 2012, www.videverden.dk
Kapitlet 'Kroppens fortolkninger - et idéhistorisk overblik', Bjørnlund, Sjôberg & Lund (ed.): Basisbog i fysioterapi, 2. udgave, Munksgaard 2017.


E. Artikler i videnskabelige tidsskrifter
’Poul Martin Møller (1794-1838): Scattered Thoughts, Analysis of Affactation, Combat with Nihilism’, Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 1976 – optrykt i J. Stewart (ed.): Kierekgaard and His Contemporaries, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2003
‘Søren og Regine – Kierkegaards forlovelseshistorie i Omrids’ (oversat til japansk af Masaru Otani), Kierkegaard-Studiet, No. 9, Søren Kierkegaard Society In Japan, Osaka 1979
’Rollernes rødder’, Kvindestudier 7, Delta 1983
’Følelsernes idéhistorie’, Psyke & Logos, 1/84, Dansk Psykologisk Forlag 1984
’Sexualitetens idéhistorie’, Psyke & Logos, 1/87, Dansk Psykologisk Forlag 1987
’Den i-tale-satte mandsrolle’, Nyt Forum for kvindeforskning, 4/dec., Forlaget KVINFO 1989
’Den usømmelige selvkærlighed’, Nordisk Sexologi 1/90, Dansk Psykologisk Forlag 1990
’Androgyn længsel og fallisk tænkning’, Nordisk Sexologi 4/90, Dansk Psykologisk Forlag 1990
’Når manden får en tanke’, Varia nr. 1, Skriftrække for Center for Kvindeforskning, KU 1991
’Kærlighedens uorden i Twin Peaks’, Nyt Forum for kvindeforskning, 2/sept., Forlaget KVINFO 1991 – optrykt i Dansk Noter, 3/91, Dansklærerforeningen FFS 1991
’Det ubevidstes idéhistorie’, Psyke & Logos, 1/92, Dansk Psykologisk Forlag 1992
’Selvets idéhistorie’, Psyke & Logos, 2/94, Dansk Psykologisk Forlag 1994
’Den kløvede Eros’, Retfærd 72, Nordisk juridisk tidsskrift nr. 1, 1996
’Kroppen på hovedet’, Tidsskriftet Vera, nr. 15, april 2001
’Jagtet af fortolkninger – det onde som kulturens evindelige byrde’, Psyke & Logos, 1/03, Dansk Psykologisk Forlag 2003
'Lagkage og ligemænd. Notater om latterens væsen og fortolkninger', Jordens Folk, 3/2007
'Hansens silkefabrik', Sfinx, 2/2009
'Degeneration og perversion. Da Krafft-Ebing tænkte om igen', Bibliotek for Læger, marts 2017.


F. Andre artikler
’Når lagkagen ler med’, HUG! Nr. 48, Tiderne Skifter 1987
’1.350 dage på dødslisten’ (om Rushdie-sagen), Amnesty, nr. 5, oktober 1992
’Romantikkens flamme i nord’ (om H. Steffens), Samvirke, maj 1993
’En institution i to menneskealdre’ (om F. C. Sibbern), Samvirke, juni/juli 1993
’En dansk teologs eventyr’ (om P. M. Møller), Samvirke, august 1993
’Den verdensberømte danske’ (om S. Kierkegaard), Samvirke, september 1993
’Det moderne gennembruds filosof’ (om H. Høffding), Samvirke, oktober 1993 (disse 5 Samvirke-portrætter er samlet i bogen ’5 danske filosoffer fra det 19. århundrede’, DET lille FORLAG 1998)
’Englebasser og aggressive uhyrer’, Samvirke, november 1993
’Mennesket og tidens gang’, Samvirke, september 1994
’Pas på Kierkegaard’, Social Kritik, nr. 38, 1995
’Musklernes religion’, Samvirke, juni 1996
’To develop and extricate oneself’, Viden Om, 2/June 1997, Dansk BiblioteksCenter
’Babs eller Nutte’, Social Kritik, nr. 64, 1999
’Mere sex for pengene!’, Social Kritik, nr. 80, 2002
’Sex er da noget man køber’ (kronik Inf. 23-24.3.01), Dín – tidsskrift for religion og kultur, nr. 2/3, Oslo 2001
'Det gode liv er skønt', PsykiatriInformation, nr. 3, Psykiatrifonden 2003
'Drømme' (om selvrealisering), Social Kritik, nr. 101, 2005
'At skære eller ikke at skære' (om omskæring), Social Kritik nr. 132, 2012
'Da neurastenien kom til byen - eller: How stress was born', Social Kritik nr. 147, 2016


G. Kronikker og anmeldelser
Kronikker i Information: 8.1.79, 6.8.84, 6.11.87, 20.2.91, 7/8.9.91, 3.4.92, 14.1.92, 23/24.3.01, 18.3.04, 16.7.04, 17.7.09.
Kronikker i Fyens Stiftstidende: 12.6.79, 6.11.93, 21.2.94
Kronikker i Politiken: 30.4.88, 14.5.89, 25.11.89, 13.5.90, 19.12.90, 7.8.92, 5.1.93, 6.5.93, 6.11.93, 11.2.96, 23.10.96, 23.12.96, 30.11.98, 14.10.99, 11.3.00, 27.1.01, 16.10.01, 26.12.02, 2.10.05. 5.1.13, 16.9.16.
Kronikker i Land & Folk: 22.8.90, 15.11.90
Kronikker i Berlingske Tidende: 15.3.92, 11.11.92, 13.1.94, 8.11.95
Kronik i Kristeligt Dagblad: 2.11.93. 29.11.13.
Anmeldelser i Gymnasieskolen 1977-88
Anmeldelser i Dramatisk Forum, DR 1980 + 1982
Anmeldelser i Information 1979-80 + 1999 + 2004
Anmeldelser i Land & Folk 1988-90
Anmeldelser i Berlingske Tidende 1998
Anmeldelser i Social Kritik siden nr. 12 1991


H. Oversættelser
1. Sigmund Freud: ’En vanskelighed ved psykoanalysen’, i P. Thielst (ed.): Introduktion til psykoanalysen, Hans Reitzel 1978 – revideret og bragt som tillæg i Sigmund Freud: Psykoanalysen i grundtræk, DET lille FORLAG 1998 (fra 3. oplag)
2. Aud Hjertholm: Dit barns følelser, Hans Reitzels Forlag 1989
3. Halvdelen af teksterne af Marx og Engels i Karl Marx & Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Den tyske ideologi, DET lille FORLAG 2004
4. Friedrich Nietzsche: Antikrist, DET lille FORLAG 2005
5. Friedrich Nietzsche: Tilfældet Wagner. DET lille FORLAG 2011
6. Friedrich Nietzsche: Afgudernes tusmørke, DET lille FORLAG 2013
- samt uddrag og småtekster i diverse antologier (jf. pkt. B)

¤¤¤

I . Idéhistoriske arbejder - redigeret sammen
Kapitel V = 'Sammenhængen' i Driftens fortolkninger, 1977, pp 240-281.
Artiklen 'Rammer for idéhistorie - nogle overvejelser', Symposion 2/78, pp 14-30.
Den kønspolitiske tænkning, 1978
Artiklen 'Rollernes rødder', Kvindestudier 7, 1983, pp 13-37
Artiklen 'Følelsernes idéhistorie', Psyke&Logos 1/84, pp 11-32
Artiklen 'Sexualitetens idéhistorie', Psyke&Logos 1/87, pp 9-28.
Latterens lyst, 1988
Artiklen 'Den usømmelige selvkærlighed', Nordisk Sexologi 1/90, pp 95-106.
Kønnet, kroppen og selvet, 1990
Artiklen 'Det ubevidstes idéhistorie', Psyke&Logos 1/92, pp 42-52.
Den europæiske krop, 1992
Det onde, 1993
Artiklen 'Selvets idéhistorie', Psyke&Logos 2/94, pp 250-67.
Kødets lyst - tankens list, 2000
Den bedste af alle verdener, 2001
Artiklen 'Jagtet af fortolkninger' (om det onde), Psyke&Logos 1/03, pp 13-28
Kroppens idéhistorie, 2008
Kapitlet 'Kroppen vævet ind i tidens ideer', Basisbog i fysioterapi, 2010, pp 95-102
Sexualitetens idéhistorie, 2011
Degeneration - en idé og dens historie, 2016
Kapitlet 'Kroppens fortolkninger', Basisbog i fysioterapi, 2017, pp 173-82.
Artiklen 'Degeneration og perversion', Bibliotek for Læger, marts 2017, pp 64-79.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel