Peter Thielst
Kræv det umulige
Ideerne op til '68'


Omslagsillustration: Dea Trier Mørch, 1968
Omslagsgrafik: Essensen Design
190 sider
Kr. 225,00 i.m. (vejl.)
Udkommer: 10. jan. 2019 


Overblik og nærlæsninger af de kritiske tanker om eksistens og samfund, menneskeværd og normalitet, fantasi og transcendens, lyst og krop, der prægede de godt 20 år, der førte frem til 1968. Det er alt fra eksistentialisme, marxisme, freudianisme og feminisme til borgerretsbevægelse, kolonifrigørelse, revolutionsideologi og antipsykiatri - foruden fredsbevægelse (antikrig), stofeksperimenter og hele det kropskulturelle opbrud. Repræsenteret ved navne som Fanon, Che, King, Cleaver, Camus, Sartre og Marcuse, foruden Fromm, Habermas, Laing, Huxley, Leary, Friedan, Lowen osv. 
Det ikke en bog om studenteroprør, flowerpower og kollektiver, men om de ideer - oftest formuleret i bøger - der lå parat i tiden, især i velfærdsopsvinget gennem 50'erne og 60'erne, godt provokeret af Vietnamkrigen, racisme/kolonialisme og et meningsløst overflods-samfund. Ved siden af en praktisk grobund blev '68' nemlig født eller i det mindste rundet af en række kritiske, frigørende ideer, og det er dem, det her handler om.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel