Friedrich Nietzsche
Menneskeligt, alt for menneskeligt
En bog for frie ånder
På dansk ved Niels Henningsen
2007
311 sider
Kr. 290,00 i.m.


Oversat fra tysk efter 'Menschliches, Allzumenschliches' (1878), dvs. identisk med det bd. 1 af dette værk, som i 1886 fik et bd. 2, da Nietzsche genudgav det oprindelige værk og smækkede to mindre kendte og mindre betydningsfulde skrifter ind under samme titel som et bind 2.  Dette er den ægte vare fra 1878, dog med 1886-forordet som appendiks.
FNmam
Nietzsche (1844-1900) var som 24-årig blevet professor i klassisk filologi ved universitetet i Basel, og han var på denne tid blevet grebet af Schopenhauers pessimistiske kunstfilosofi - som han iøvrigt delte begejstring for med vennen, komponisten Richard Wagner. Dette åndsfællesskab præger naturligt nok hans første skrifter: 'Tragediens fødsel' (1872) og de 4 'Utidssvarende betragtninger' (1873-76), hvoraf vi på dansk kun kender 'Historiens nytte' fra 1874. I 1886 var der lagt an til den helt store ´selv)fejring af Wagner ved åbningen af festspillene i Bayreuth, men netop her gik det op for Nietzsche, at han med Schopenhauer og Wagner under armen var på vej ud af helt forkerte, ja rent ud kvalmende stier. Altså brød han af, tog orlov fra universitetet og begav sig til Sorrento for at læse og skrive  i gode venners selskab.

Resultatet blev 'Menneskeligt, alt for menneskeligt', der udkom 1878, og som bærer undertitlen 'En bog for frie ånder': al metafysik og livspessimisme var lagt bort, nu skulle der øves kritik, skabes luft omkring eksistensen og udsyn til nye, bærende ideer. Det blev til 638 aforismer, tematisk samlet i 9 grupper: 1. Om de første og sidste ting, 2. Vedrørende de moralske følelsers historie, 3. Det religiøse liv, 4. Fra kunstneres og skribenters sjæl, 5. Tegn på højere og lavere kultur, 6. Mennesket mellem mennesker, 7. Kvinde og barn, 8. Et blik på staten og 9. Mennesket alene med sig selv. Skarpe iagttagelser, pointerende tankeforløb og eksperimenter for den frie ånd - den (kultur)radikale fritænker. Fra det drilagtige og spiddende - fx "Hvis ægtefællerne ikke levede sammen, ville de gode ægteskaber være mere almindelige." - til det komplekse og gennemtænkte i de længere tekststykker. Og alt i alt opus nr. 1 i den 'nye' Nietzsches store, kritiske forfatterskab, der sluttede brat 10 år senere med Antikrist og Ecce Homo.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel