Peter Thielst
Nietzsches filosofi
Indføring og overblik

2013, 2. udgave
174 sider
kr. 175,00 (vejl. i.m.)
Stærkt revideret udgave af samme titel fra 1999. Busten på omslaget er af Max Klinger, 1902.
Denne indføring i Nietzsches filosofi er - efter et indledende kapitel om liv, værk og filosofiske forudsætninger (Schopenhauer) - bygget kronologisk op, så den følger de enkelte værker i det af Nietzsches selv bestyrede forfatterskab. Hans 'Nachlass' er således ikke taget i betragtning - Nietzsche var en meget (selv)bevidst publicist. Indholdet og hovedtankerne i de enkelte værker trækkes frem og præsenteres, og på den måde tegnes et portræt af Nietzsches FILOSOFI - hans kritiske tænkning - som ikke reducerer ham til bestemte, næste dogmatisk indsnævrede tankesæt, men får bredden og nuancerne i hele forfatterskabet med. Dermed også tankerne om 'Guds død', 'viljen til magt', 'overmennesket' og 'den evige genkomst' såvel som ideerne om 'det dionysiske versus det apollinske', 'historiens nytte og skade', 'moralens oprindelse', 'det udenommoralske', 'opgøret med kristendommen' og den store 'omvurdering af alle værdier'. Og meget mere.

Alle citater følger den i dag store vifte af oversatte værker, hvoraf DET lille FORLAG står for hele ni - se Nietzsche, hvor der også ligger et foto af forf. på besøg i Röcken, Nietzsches fødeby. 
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel