Michel Foucault
Ordene og tingene
En arkæologi om humanvidenskaberne
2006
368 sider
kr. 390.00 i.m.
MFordene
Nyoversat fra fransk efter 'Les Mots et les choses', Editions Gallimard, Paris 1966, af Mogens Chrom Jacobsen, der tidligere har taget sig af flere andre af Foucaults værker. (Tidligere oversat af Chr. Svendsen for forlaget Spektrum 1999; meget fejlbehæftet og nu udsolgt.).
Med 'humanvidenskaberne' tænker Foucault - i en fransk sammenhæng - på alle de videnskaber, der handler om og er optaget af mennesket: foruden 'humaniora' (sprog, historie, psykologi, religion, antropologi osv.) sociologien (mennesket som samfundets aktør) og den side af biologien, der har fokus på homo sapiens (mennesket som art og naturvæsen). I 'Ordene og tingene' vælger han tre snit, tre vidensfelter: sproget (grammatikken, filologien), arterne (naturhistorien, biologien) og rigdommene (pris/penge-analysen, økonomien) - felter i dag hjemmehørende i sprogvidenskaben, biologien og sociologien.
Med 'arkæologi' mener Foucault en undersøgelse, der graver ned for at undersøge forstadierne til noget, vi kender til i dag - her humanvidenskaberne, som har en 'historie' (udviklingshistorie), der går tilbage til nogle særlige forskydninger i vidensfelterne fra slutningen af 1700-tallet til godt ind i 1800-tallet. Overalt og til enhver tid bygger vi viden op gennem klassifikationer og begrebsmæssige afklaringer, der knytter nogle træk sammen, og samtidig udskiller dem fra andre: ligheder og forskelle skaber indsigt og nye veje til øget indsigt.. Denne gruppering får i slutningen af 1700-tallet 'mennesket' ind som særlig kategori, som på få årtier driver nye 'videnskaber' - humanvidenskaberne - frem som krumtap i en række erkendelsessammenhænge. Det er om dette brud og de forskydninger, de forårsager, som Foucault er optaget af i 'Ordene og tingene', der blev et gennembrud ikke blot i humanvidenskabernes historie og metodegrundlag, men også i Foucaults forfatterskab og vej til professoratet ved Collège de France fra 1970. Kort sagt et hovedværk i flere henseender.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel