Peter Thielst

Født 1951. Opvokset på frugtplantage i Harreshøj i Nordsjælland (far frugtavler, mor bibliotekar) og 1970 matematisk-fysisk student fra Helsingør Gymnasium. Studier i filosofi og dansk ved Københavns Universitet 1970-75. Cand.mag. 1975 i filosofi/idéhistorie som hovedfag og dansk som bifag (Københavns Universitet); cand.phil. 1977 i dansk (Odense Universitet) og mag.art. 1983 i filosofi (Københavns Universitet).
Adjunkt ved Midtfyns Gymnasium i Ringe 1975-77 i fagene dansk og religion. Kandidatstipendiat ved Københavns Universitet, Filosofisk Institut 1977-78; herefter forlagsredaktør ved Borgens Forlag til sommeren 1979. Adjunkt ved VUC i Frederiksværk 1979-80 og herefter ved Helsinge Gymnasium 1980-88. Forlagsredaktør ved Hans Reitzels Forlag 1988-93; herefter selvstændig forfatter, foredragsholder og forlægger: stiftede 1993 DET lille FORLAG. Har i kortere og længere perioder undervist i filosofi og idéhistorie på Folkeuniversitetet, Nordsjællands Eksportskole, Oure Idrætshøjskole og Gentofte HF-kursus, samt produceret programmer for Danmarks Radio/P1. Foredrag landet rundt på højskoler, biblioteker, seminarier og universiteter; afstikkere med Kierkegaard-foredrag til Luxembourg, Oslo, Stockholm og Torshavn. Om Kierkegaard, se også.

Medlem af Dansk PENs bestyrelse 1991-94 (kasserer), medlem af Den Danske Rushdie-Komité 1992-95 og medarrangør af Salman Rushdies første to DK-besøg under fatwaen. Medlem af Dansklærerforeningen/FFS’s bestyrelse 1987-88 og medlem af Arbejdsgruppen for forlagsansatte 1979-80 (kortlægning af faglig organisering). Ingen andre repræsentantskaber, ingen ordner eller priser, ingen børn eller horeunger, ingen gæld eller spekulationer. Se i øvrigt Kraks Blå Bog. Foto ovenfor, ved Søren Svendsen 2002, kan frit benyttes.

Har siden 1993 drevet DET lille FORLAG; vil du vide mere om forlagets udgivelser eller forlæggeren i rollen som forfatter, så klik videre i menuen ude til venstre. Lever siden 1991 sammen med cand. mag. Karen Dinesen (se samme menu), fra 2008 i Helsingør (i den gamle bykerne og med udsigt til Kulturværftet og Kronborg) og med jævnlige ophold i Athen (Metaxourgio-kvarteret). Har i de senere år især arbejdet med at tilrettelægge Kierkegaard-titler i moderne retskrivning og nyoversætte Nietzsche, samt med at opdatere et par af mine bøger om netop Kierkegaard og Nietzsche (se forfatterskab).

Adresse: Hiort Lorenzens Gade 2, 1. tv., DK-2200 København N. Telf. (+45) 35 35 90 78, undertiden med henvisning til mobiltelefon. Mail anvendes fortrinsvis til information og aftalt dokumenttransport: forespørgsler altid pr. telefon.

   
Skitseportræt udført af den græske kunstner Konstantinos K. Kerestetzis i Gavras Gallery, Athen marts 2011.

CMS med søgemaskineoptimering og ehandel