Peter Thielst
Man bør tvivle om alt - og tro på meget
Filosofiens historie fra Thales til Habermas

3. reviderede og udvidede udgave
2006
512 sider, illustreret, hardback
Kr. 210,00 i.m.
PTmanbør
Da denne på én gang pædagogisk anlagte og fagligt solide fremstilling af filosofiens historie fra begyndelsen i det 6. årh. fvt. til de væsentligste positioner i vor egen tid udkom første gang i 1996, skrev pressen bl.a. "Fremragende formidling" (Politiken), "Frydefuld læsning" (Jyllands-Posten) og "Det vrimler med billeder og eksempler" (Berlingske Tidende) - og da andenudgaven førelå i 2002, føjede Politiken til: "Elegant gennemgang af alle de tænkte tanker og deres bagmænd." Med den nye tredje udgave er det samlede oplag oppe på 25.000, og det er jo også en slags argument for brugbarhed og kvalitet.

Eftyer en generel indledning om filosofi og det at filosofere falder fremstillingen i 5 forløb: 1. Antikken (fra førsokratikerne til nyplatonikeren Plotin, ca. 100 sider), 2. Kristendom, renæssance, reformation (fra Jesus og Paulus til Erasmus og Luther, ca. 60 sider), 3. Oplysningstiden (fra Bacon og Descartes til Kant, ca. 100 sider), 4. Det 19. århundrede (fra Steffens og Hegel til Nietzsche, ca. 90 sider) og 5. Det 20. århundrede (fra Freud og Wittgenstein til Foucault og Habermas, ca. 120 sider). Dertil en meget fyldig litteraturliste over alle relevante kildetekster på dansk + personregister.

Foruden en gennemgribende revision med henblik på at gøre fremstillingen mere klar og præcis, har 3. udgaven føjet nye afsnit til Rousseau (nu selvstændigt kap.), Hegel, Freud, Beauvoir og Habermas, og kapitlerne om Foucault og Habermas er snarere nyskrevne end reviderede. Desuden er bogen forsynet med portrætter af en række af filosofiens hovedfigurer og indbundet i praktisk hardback, så den kan ligge opslået på bordet uden straks at klappe sammen! Vel mødt til 3. rev. udgave!
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel