Udsolgte titler

Opdateret 22. juli 2019.


ADORNO, THEODOR W.: Egentlighedens jargon. Oversat af Henning Goldbæk, 136 sider. 2008.

ARENDT, HANNAH:
Om vold, tænkning og moral. Oversat af Per Borch og Karen Dinesen.119 sider.1998. Delvis genudgivet i ny antologi på forlaget Klim.

ARISTOTELES: Den Nikomacheiske Etik. Oversat af Niels Møller (1936), revideret af Peter Thielst. 230 sider. 1995. Fra efteråret 2000 erstattet af Søren Porsborgs nyoversættelse under titlen Etikken.

AUGUSTIN: Om læreren. Om det lyksalige liv. Oversættelse, indledning og noter ved Niels Henningsen. 112 sider. 1999.

AYER, ALFRED J.: Sprog, sandhed og logik. Oversat af Karen Dinesen. Indledning ved Peter Thielst. 176 sider. 1997.

BAKHTIN, MIKHAIL: Karneval og latterkultur. Oversat af Jan Hansen. 200 sider. 2001.

BAUDRILLARD, JEAN: Forførelse. Oversat af Frans Storr-Hansen et. al. 192 sider. 1997.

BEAUVOIR, SIMONE DE: En tvetydighedens moral. Oversat af Lisbeth Skousen Pedersen og Poul R. Mørch-Petersen. Indledning ved Poul R. Mørch-Petersen. 151 sider. 1997.

BERKELEY, GEORGE: Principperne for den menneskelige erkendelse. Oversættelse, indledning og noter ved Harald v. Hielmcrone. 120 sider. 2000.

BOETHIUS DE DACIA: Verdens evighed. Det højeste gode. Drømme. Oversat og udgivet af Niels Jørgen Green-Pedersen. 112 sider. 2001.

BOURDIEU, PIERRE: Distinktionen. En sociologisk kritik af dømmekraften. Norsk udgave (forkortet) og oversættelse ved Annick Prieur og Theo Barth. Indledning ved Dag Østerberg. 283 sider. 1995 som begrænset deloplag fra Pax Forlag. Fås nu kun i Pax’ udgave, hvor den hedder Distinksjonen – import fra Norge.

BRANDES, GEORG: Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur. Emigrantlitteraturen. Efterskrift ved Peter Thielst. 176 sider. 1999.

CAMPANELLA, TOMMASO: Solstaden. Oversat og udgivet af Ole Jorn. 127 sider. 2002.

COHEN, ANTHONY P.: Selvbevidsthed. En alternativ identitets-antroplogi. Oversat af Bjørn Nake. 272 sider. 1995.

COUBERTIN, PIERRE DE: Den olympiske idé. Taler og artikler. Oversat af Lisbeth Skousen Pedersen. Redaktion og indledning ved Claus Bøje og Søren Riiskjær. 128 sider. 1996.

DELEUZE, GILLES: Forhandlinger - 1972-1990. Oversat af Adam Diderichsen og Karsten Gam Nielsen, 220 sider. 2006.

DELEUZE, GILLES: Foucault. Oversat af Karsten Gam Nielsen og Kim Su Rasmussen. 160 sider. 2004.

DELEUZE, GILLES: Proust og tegnene. Oversat m.v. af Søren Frank. 208 sider. 2003.

DERRIDA, JACQUES: Differance. Oversat af Søren Gosvig Olesen. 112 sider. 2002.

DICKIE, GEORGE: Kunst og værdi. Oversat af Karen Dinesen. 144 sider. 2003.

DICKSON, ANNE: Ord der gror. Din egen bog. Oversat af Karen Dinesen. Illustrationer af Geraldine Bracey. 208 sider. 1994. 2. oplag 1995. 3. oplag 1997. 2. udgave (pb) 2000.

DICKSON, ANNE: Kvinder på job. Oversat af Karen Dinesen. 172 sider. 2000.

DUNS SCOTUS, JOHANNES: Afhandling om det første princip. Oversat af Claus Asbjørn Andersen. 135 sider. 2005.

ELIADE, MIRCEA: Helligt og profant. Oversat af Gerda Lipowski og Peter Thielst. 152 sider. 1993. 

FERENCZI, SANDÓR: Udkast til en genitalteori. Oversat af Bjørn Nake. 109 sider. 2003.

FICHTE, J. G.: Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren. Oversat af Poul R. Mørch-Petersen. 144 sider. 2001.

FOGH JENSEN, ANDERS: Mellem ting - Foucaults filosofi. 352 sider. 2005. Udkommet i rev. udg. på andet forlag.

FOUCAULT, MICHEL: Overvågning og straf. NORSK udgave/oversættelse ved Dag Østerberg. Forord af Thomas Mathiesen. XIX + 274 sider. 1994 som begrænset deloplag fra Gyldendal Norsk Forlag. Fra januar 2002 erstattet af den danske oversættelse under titlen Overvågning og straf.

FREUD, SIGMUND: Psykoanalysen i grundtræk. Oversat af Bjørn Nake og Peter Thielst. 104 sider. 1993/98.

FREUD, SIGMUND: Vitsen og dens forhold til det ubevidste. Norsk udgave/oversættelse ved Geir Farner. Indledning ved Tor Ulven. 230 sider. 1994 som begrænset deloplag fra Pax Forlag. Fås nu kun i Pax’ udgave, hvor den hedder Vitsen og den forhold til det ubevisste – import fra Norge.

GRAY, ANNE: Den terapeutiske ramme. Introduktion til psykoterapi og psykologisk rådgivning. Oversat af Karen Dinesen. 192 sider. 1996.

HABERMAS, JÛRGEN: Teknik og videnskab som 'ideologi'. Oversat af Henning Vangsgaard. 143 sider. 2005.

HABERMAS, JÛRGEN: Diskursetik. Oversat af Henning Vangsgaard og med indl. ved Jens Glebe Møller. 112 sider. 1996.HEIDEGGER, MARTIN: Hvad er metafysik? Oversat af Jørgen Hass (+ indledning) og Grete Karl Sørensen. 112 sider. 1994.

HENNINGSEN, NIELS: De første græske filosoffer. Førsokratiske fragmenter. 124 sider. 1994.

HENNINGSEN, NIELS: De senere græske filosoffer. Moralfilosofi fra kynikere til epikuræere ifølge Diogenes Laertios. 136 sider. 1996.

HERDER, J.G.: Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse. Oversat af Adam Paulsen. 144 sider. 2002.

HOLMES, JEREMY: På sporet af den sikre base. Tilknytningsteori og psykoterapi. Oversat af Bjørn Nake. 238 sider. 2003.

HORST PETERSEN, ULRICH: I H.C. Andersens verden. 128 sider. 2005.

HUME, DAVID: Politik og æstetik. Udvalgte essays. Oversættelse, indledning og noter ved Mogens Chrom Jacobsen. 144 sider. 2000.

JACOBSEN, MOGENS CHROM: Tre opfattelser af menneskerettighederne. 160 sider. 2010. Udkommet som e-bog på andet forlag.

JØRGENSEN, DORTHE: Viden og visdom. Spørgsmålet om de intellektuelle. 125 sider. 2002.

KANT, IMMANUEL: Kritik af den praktiske fornuft. Oversat af Tom Bøgeskov. Tidsbegrænset licensudgave. 163 sider. 2011.

KANT, IMMANUEL: Metafysikkens fremskridt. Oversat m.v. af Claus Asbjørn Andersen. 127 sider. 2004.

KANT, IMMANUEL: Prolegomena. Oversat af Louis van Kohl (rev. af Peter Thielst). 166 sider. 1994. Erstattet af Claus Bratt Østergaards nyoversættelse fra 2007.  Læs mere.

KARLSSON, INGMAR: Islam og Europa. Sameksistens eller konfrontation? Oversat af Anita Bay og Christian Bundegaard. 200 sider. 1996.

KIERKEGAARD, SØREN: Etikerens brev. Ligevægten mellem det æstetiske og etiske i personlighedens udarbejdelse. Nudansk udgave. Tekstbearbejdelse og noter ved Henning Petersen. Forord af Anders Kingo. 200 sider. 1999.

KIERKEGAARD, SØREN: Forførerens dagbog. Nudansk udgave. Tekstbearbejdelse og noter ved Claus Angelo og Henning Petersen. Forord af Peter Thielst. 160 sider. 1996. NY UDGAVE i moderne retskrivning fås - læs mere.

KIERKEGAARD, SØREN: Gentagelsen. Nudansk udgave. Tekstbearbejdelse og noter ved Claus Angelo og Henning Petersen. Forord og efterskrift ved Peter Thielst. 112 sider. 1997.

KIERKEGAARD, SØREN: Mit forhold til hende. Brudstykker af en forlovelseshistorie. Udgivet af Peter Thielst. 112 sider. 2006

KIRKEBY, OLE FOGH: Ordenes tid. Fragmenter til en sirlig filosofi. 112 sider. 1996.

KOHUT, HEINZ: Analysen af selvet. En systematisk tilgang til psykoanalytisk behandling af narcissistiske personlighedsforstyrrelser. Oversat af Bjørn Nake. 320 sider. 2000.

KRISTEVA, JULIA: Sort sol. Depression og melankoli. Norsk udgave/oversættelse ved Agnete Øye. Indledning ved Toril Moi. 232 sider. 1994 som begrænset deloplag fra Pax Forlag. Fås nu kun i Pax’ udgave, hvor den hedder Svart sol – import fra Norge.

LOCKE, JOHN: Et brev om tolerance. Oversat af Mogens Chrom Jacobsen. 112 sider. 2003.

LYON, DAVID: Postmodernitet. En introduktion. Oversat af Bjørn Nake. 136 sider. 1995.

LØGSTRUP, K. E.:  Martin Heidegger. 128 sider. 1996. Genudgivet på forlaget Klim.

MACINTYRE, ALASDAIR: Moralfilosofiens historie. Norsk udgave/oversættelse ved Kåre Grøtting. 245 sider. 1996 som begrænset deloplag fra Gyldendal Norsk Forlag. Fås nu kun i Gyldendal Norsk Forlags udgave, hvor den hedder Etikkens historie – import fra Norge.

MARCUS AURELIUS: Meditationer. Oversat af J. A. Bundgaard (1949), revideret af Villy Sørensen. Indledning ved Villy Sørensen. 136 sider. 1996.

MARX, KARL & ENGELS, FRIEDRICH: Det kommunistiske Manifest. Oversat af  Sven Brüel, med forord af Gert Petersen og med tillæg: 4 Marx-tekster oversat af Peter Thielst. 93 sider. 1993. - NY UDGAVE udkom i 2004: se Det kom. mani.


MERLEAU-PONTY, Maurice - 1994-udgaven af 'Kroppens fænomenologi' med forord af Ole Fogh Kirkeby er udsolgt og erstattet af en ny med Merleau-Pontys egen gedigne indledning.
 
MILL, JOHN STUART: Undertrykkelsen af kvinder. Oversat af Karen Dinesen, forord ved Peter Thielst. 142 sider. 2010.

MØLLER, POUL MARTIN: Strøtanker og andre filosofiske tekster. Redigeret og med indledning og noter af Peter Thielst. 96 sider. 1994.

PLATON: Dialoger. Hippias Maior, Euthydemos, Euthyfron. Oversat af Niels Henningsen, 160 sider. 2008.

PLATON: Faidros. Oversat af Niels Henningsen. 96 sider. 1997.

PLATON: Sokrates' forsvarstale. Oversat af Niels Henningsen. 104 sider. 1998.

PLATON: Faidon. Oversat af Niels Henningsen. 120 sider. 2001.

PLOTIN: Det ene. Udvalgte enneader. Oversat af Niels Henningsen, 118 sider. 2000.

RANK, OTTO: Fødselstraumet. Oversat af Bjørn Nake. 192 sider/ill. 2002.

RAWLS, JOHN: En teori om retfærdighed. Oversat af Mogens Chrom Jacobsen. 568 sider. 2005.

SARTRE, JEAN-PAUL: Etik. Hæfter til en moral. Oversat af Frans Storr-Hansen. Indledning ved Peter Kemp. 202 sider. 1995.

SARTRE, JEAN-PAUL: Fordømt til frihed. Eksistentialistiske tekster. Redaktion, oversættelse og indledninger ved Poul R. Mørch-Petersen. 95 sider. 1995.

SCHAFER, ROY: Handlesprog og fortælling. Oversat af Bjørn Nake. 208 sider. 1996.

SCHRAG, CALVIN O.: Selvet efter postmoderniteten. Oversat af Mogens Chrom Jacobsen. 152 sider. 2000.

SLOTERDIJK, PETER: Kritik af den kyniske fornuft. Oversat af Hans. Chr. Fink. 208 sider. 2005.

SLOTERDIJK, PETER: Masse og foragt. Oversat af Hans Chr. Fink. 96 sider. 2002.

SPINOZA, BARUCH: Etik. Oversat af S.V. Rasmussen & C.H. Koch. Tidsbegrænset licensudgave. 340 sider. 2010.

SØRENSEN, VILLY: Schopenhauer. Biografi & tekst. Tillæg med 2 Schopenhauer-tekster, oversat af Villy Sørensen. 128 sider. 1995.

THIELST, PETER: 5 danske filosoffer fra det 19. århundrede. Jubilæumsbog med katalogdelen ”De første 5 år. DET lille FORLAG 1993-1998”. 45 + XIX sider. 1998.

THIELST, PETER: At realisere sig selv. Kritik af det omsiggribende selvbedrag. 160 sider. 2005.

THIELST, PETER: Degeneration - en idé og dens historie. 280 sider. 2016.

THIELST, PETER: Det gode. Etik & moral. 3. udgave. 112 sider. 2006.

THIELST, PETER: Det Gode: lille moralfilosofi. 88 sider. 1995.

THIELST, PETER: Det onde & Latterens lyst. To sider af mennesket. To idéhistoriske indføringer. 288 sider. 2001.

THIELST, PETER: Det sande, det gode og det skønne. Erkendelsesteori, etik og æstetik. En indføring i filosofi. 304 sider. 2001.

THIELST, PETER: Det sande. Erkendelse & videnskab. 104 sider. 1999.

THIELST, PETER: Det skønne. Æstetik & kunst. 112 sider. 1998.

THIELST, PETER: Kierkegaards filosofi - en indføring. 3. udgave, 160 sider. 1999.

THIELST, PETER: Kierkegaard in Golden Age Copenhagen. 48. 2004. 

THIELST, PETER: Kierkegaard i Grækenland. 144 sider. 2013.

THIELST, PETER: Kohuts selvpsykologi. Med case oversat af Karen Dinesen. 120 sider. 1998.

THIELST, PETER: Kroppens idéhistorie. 248 sider. 2008.

THIELST, PETER: Latterens lyst. Bidrag til latterens filosofi og psykologi. 117 sider, ill. 1995. Indgik 2001 i dobbelt-pb’en 'Det onde & Latterens lyst', også udsolgt.

THIELST, PETER: Livet forstås baglæns, men må leves forlæns (Kierkegaard-monografi, 2. udgave), 288 sider, ill. 2004. Fra efteråret 2012 afløst af en ny 3. udgave på forlaget Gyldendal. 

THIELST, PETER: Livets mening. Eller blot lidt sammenhæng og perspektiv. 144 sider. 1. og 2. oplag 2003.

THIELST, PETER: Man bør tvivle om alt - og tro på meget, 2. udgave 2002, 480 sider. NB! Ny revideret og udvidet udgave udkom 2006 - læs mere.

THIELST, PETER: Nietzsches filosofi. 160 sider. 1999. NB! Ny revideret og udvidet udgave udkom i 2013 - Læs mere.

THIELST, PETER: Nietzsche møder onaniens spøgelse - og andre essays. 88 sider. 2013.

THIELST, PETER: Ordbrok over den danske zpuk. 88 sider. 2011.

THIELST, PETER: Sexualitetens idéhistorie. En grundbog. 160 sider. 2011.

THIELST, PETER: Som et æble der triller. 160 sider. 2017.

WARBURTON, NIGEL: Filosofi: lille filosofikum. Oversat af Bjørn Nake. 168 sider. 1994.

WEBER, MAX: Magt og bureaukrati. Norsk udgave/oversættelse ved Dag Østerberg. Redaktion og indledning ved Egil Fivelsdal. XXVIII + 225 sider. 1994 som begrænset deloplag fra Gyldendal Norsk Forlag. Fås nu kun i Gyldendal Norsk Forlags udgave, hvor den hedder Makt og byråkrati – import fra Norge.

WILDE, OSCAR: Billedet af Dorian Gray. Oversat af Karen Dinesen. 270 sider. 2006. Ny, revideret udgave af denne oversættelse er udkommet på Gyldendal (2017).

WINNICOTT. D. W.: Familien og den individuelle udvikling. Oversat af Karen Dinesen. 200 sider. 1996.

WITTGENSTEIN, LUDWIG: Bemærkninger om farverne. Oversat af Irmelin Mai Hoffer. 112 sider. 2002.
CMS med søgemaskineoptimering og ehandel